Disclaimer

Stoerhout Het Gooi B.V. heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. We proberen er te allen tijde zorg voor te dragen dat de informatie en het aanbod van de relevante inhoud op deze website volledig en juist is.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de op de website opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Stoerhout Het Gooi B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website wordt gevonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook en onder welke naam dan ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de genoemde prijzen (indien van toepassing) op onze website. Fouten die hierbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stoerhout het Gooi B.V. te mogen claimen of te veronderstellen. Eventuele aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Door het gebruik van de website vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Externe inhoud / hyperlinks

De websites bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Stoerhout Het Gooi B.V. liggen. Deze zijn geheel te goeder trouw opgenomen en worden aangeboden met het oog op verdere informatie van haar bezoekers. Stoerhout Het Gooi B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen. Stoerhout Het Gooi B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt zij op enigerlei wijze aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten en/of ander materiaal op dergelijke websites en/of bronnen.

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten t.a.v. de inhoud en werking van de website komen uitsluitend toe aan Stoerhout Het Gooi B.V. Bezoekers hebben het recht de informatie op deze website te raadplegen. Ook hebben ze het recht de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren. Wel moet de bron worden vermeldt in overeenstemming met de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stoerhout Het Gooi B.V. vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wijziging website

Regelmatig wordt de website aangevuld, aangepast en bijgewerkt. Deze website inclusief de inbegrepen hyperlinks kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen zullen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht / doorgevoerd.

Contact

Heeft u nog vragen over de veiligheid van onze website? Neem dan contact met ons op via info@stoerhout-hetgooi.nl

Deze Disclaimer is opgesteld op 1 september 2019, te Naarden | versie 1.0

Waarom kiest u voor ons

  • U vraagt, wij maken …
  • 100% maatwerk
  • Handgemaakt
  • Uitstekende kwaliteit
  • Snelle levering

Openingstijden

Maandag 9.00 tot 18.00
Dinsdag 9.00 tot 18.00
Woensdag 9.00 tot 18.00
Donderdag 9.00 tot 18.00
Vrijdag 9.00 tot 18.00
Zaterdag op afspraak
Zondag gesloten
©2008 - 2024 Stoerhout Het Gooi | Kobaltstraat 3A | 1411 AM Naarden | T: 035 - 631 39 51 | info@stoerhout-hetgooi.nl
phone pinterest-square envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram